Phantom VOD פורטל ה-VOD למדע בדיוני ופנטזיה ��������������דה ����������רא������י���� למד�� בדיוני ו����נ����יה

רשימת הסרטונים

ויקה – כישוף אמיתי במאה ה-21

המכשפות האמיתיות מהלכות בינינו כבר 60 שנה, והן ויקניות – חברות דת המכשפות הניאו-פגנית המודרנית. בהרצאה נדון בפולחנים, בחגים ובמנהגי המכשפות, בכלי הפולחן המאגיים ובטקסים ונתייחס לחשיבות של הסמלים הוויקניים והפגניים בתרבות העכשווית. בין לבין נשווה את המנהגים והסמלים העכשוויים של הדת הוויקנית לביטויי הכישוף בספרות הפנטזיה, ונדבר על השפעתם ההדדית.   על המרצה: כותבת […]

Posted in | סגור לתגובות על ויקה – כישוף אמיתי במאה ה-21